vi är den här platsen eller tillståndet är en roman i 3 delar om klass och värdighet. Romanen startar i ett rus. Huvudkaraktären – vi:et – möter vardagen i ett samhälle där ens identitet är avhängig ens bostads- och arbetssituation, där heteronormativitet, kapitalism och marknaden råder. Vi misslyckas och bryts ner under kraven på ständig tillväxt, hamnar i ett tjackmissbruk som självmedicinering, kämpar för att anpassa sig och leva det som kallas ett ”normalt” liv.
Boken är skriven av konstnär Johanna Gustavsson. Redaktör Malin Holgersson. Formgivning Maryam Fanni och Rikard Heberling.
vi är den här platsen eller tillståndet är en fristående fortsättning på romanen jag gör vi varje dag från 2014 https://jaggorvivarjedag.wordpress.com/

Om du vill köpa en bok eller har frågor, KONTAKTA: gustavssonjohanna2@gmail.com